Det här är Hultdin System

Hultdin System AB är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Hultdins grundades 1928 – i dag används Hultdins-produkter som Supergrip och Supercut över hela världen.

HTB 500

Hultdins Terrängbro 500 (HTB 500) är en mobil bro framtagen för skogsbruket. Med HTB 500 kan du lättare korsa svaga marker och vattendrag och därmed minska skotningsavståndet. Samtidigt reducerar du maskinens påverkan på samma vattendrag.

Bär tungviktare...

Hultdins terrängbro är stark nog att bära de tyngsta skotarna med fulla lass, tack vare att den är tillverkad av höghållfasta stålelement sammanbundna av stålvajrar. Vajerkonstruktionen gör bron flexibel i torsionsriktningen, så att den kan anpassa sig efter terrängen, samt mycket bärkraftig i vertikalled.

… men kan bäras av lättviktare

De båda brohalvorna väger in på bara 650 kg styck, vilket gör att även mindre skotare kan lägga ut eller plocka upp dem på bara någon minut. Utläggning och upplockning sköter du med skotarkranen och transporterar gör du på lastutrymmet. Enklare blir det inte om du behöver en terrängbro.

Kör inte runt – kör över

HTB 500 gör det lättare för dig att köra över diken och bäckar. Bron har heltäckande slamfällor, så leran från banden hamnar inte i vattnet. Bron ger också bättre bärighet i t.ex. sankmark och surhål.

Tekniska specifikationer
HTB 500

Vikt650 kg per sektion
Längd5 m
Bredd1,2 m
Höjd0,6 m
Till dokumentation
Tillbaka upp