Det här är Hultdin System

Hultdin System AB är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Hultdins grundades 1928 – i dag används Hultdins-produkter som Supergrip och Supercut över hela världen.

SuperCut std

SuperCut std är en okomplicerad men högpresterande sågenhet som passar perfekt i t.ex. gripsågar eller vedklyvar. Den har en stark sträckplatta och svärdhållare och kan därmed hantera långa svärd. SuperCut sitter som standard i våra gripsågar SuperSaw 550 och SuperSaw 555S och ger där mycket hög kapprestanda.

SuperCut std är inte som SuperCut 100 och SuperCut 300 förbehållen maskintillverkare, utan säljs även lös via återförsäljare på eftermarknaden.

En enklare sågenhet

SuperCut std är enkel i sin uppbyggnad, vilket ger en okomplicerad installation och en servicevänlig sågenhet. Kapprestandan är dock mycket hög och den har givetvis automatisk kedjesträckning. Dessutom har den inbyggd och skyddad utmatningscylinder och proportionell kedjesmörjning. Utmatningscylindern är dimensionerad för att klara ett s.k. returutmaningssystem av sågsvärdet. Fördelen med returutmatning är att du får en sågenhet, som när du provat ut rätt strypning har en i princip självjusterande sågning.

Undvik snöpackning

Vintern kan ställa till problem med snöpackning för en sågenhet. SuperCut std har därför en inbyggd utmatningscylinder i ett högre plan än svärd och sträckare. Därmed minskar risken för snöpackning markant. Utmatningsvinkeln på SuperCut std är 90 grader.

Längre svärdlängd

Med SuperCut std kan du ha långa svärd, tack vare dess kraftiga svärdhållare/sträckenhet.

Anpassa med tillbehör

Som tillbehör till SuperCut std kan har vi ett sågmotorblock (returutmatning), lufttank för svärdretur, tryckreduceringsventil för kedjesträckning och en ackumulator för dräneringsolja.

Vilken variant passar din uppgift?

Här kan du jämföra de olika varianterna av SuperCut std. OBS! Följ alltid tillverkarens rekommendationer när det kommer till såghastighet och effekt för sågkedjan.

SuperCut std 10 cm3

Visa mer data

SuperCut std 19 cm3

Visa mer data
Visa alla produkter under Sågenheter

Tekniska specifikationer
SuperCut std

10 cm319 cm3
SågmotortillverkaremärkeParkerParker
Sågmotorns deplacementcm31019
Sågkedjatum.404.404
Max. längd sågsvärdcmobegränsatobegränsat
Vikt inkl. sågmotorkg3741
Total längdmm612612
Total breddmm287287
Total höjd mm247256
Avstånd svärdfäste-axelcentrummm213213
Min. arbetstryckMPa1616
Min. oljeflödel/min65115
Proportionell kedjesmörjningml66
Till dokumentation
Tillbaka upp