Det här är Hultdin System

Hultdin System AB är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Hultdins grundades 1928 – i dag används Hultdins-produkter som Supergrip och Supercut över hela världen.

Transferpump

Med Hultdins Transferpump fyller du enkelt och effektivt på vår Kedjefettpump eller annan smörjutrustning.

Vi har lanserat denna för att tillgodose marknaden med ett högkvalitativt alternativ. Transferpumpens konstruktion är väldigt robust och den har flera unika egenskaper.

Hur köper jag?

Fyller på snabbt

För att fettet ska förflyttas så snabbt som möjligt är Transferpumpen designad med överdimensionerade slangar och kopplingar samt har en stor slagvolym. Den arbetar med lågt tryck och hög volym. Överdimensionerade slangar och kopplingar gör också att det blir mindre tryckfall, och där med går lättare, när du fyller på i kall väderlek.

Problemfri, år efter år

Kraftigt pumphandtag med helsvetsat pumprör, pumplockstätning med dubbla o-ringar och kolvring i mässing. Transferpumpen är byggd för att hålla, kort sagt.

Avlastningsventil gör det lätt att ta loss snabbkopplingen

Du behöver inte använda våld för att få loss snabbkopplingen. Vrid på kranen, så ser vår specialutvecklade avlastningsventil till att överflödigt fett leds tillbaka till hinken. Trycket i slangen utjämnas och du får loss snabbkopplingen utan behöva ta i. Att du slipper bli nedstänkt med smörjmedel noteras på pluskontot.

Tekniska specifikationer
Transferpump

Produktegenskaper
Kraftigt pumphandtag och helsvetsat pumprör
Pumplockstätning med dubbla o-ringar, kolvring i mässing
Optimerad tömningsfunktion minimerar bottenrester
Avlastningsventil för att underlätta demontering av snabbkoppling när fyllning är klar
Helt slutet system med återföring av fett från avlastningsventil till hink
Överdimensionerad slang och 3/4" snabbkoppling reducerar tryckfall vid påfyllning i kall väderlek
Reservdelar finns vid behov
Till dokumentation
Tillbaka upp