Det här är Hultdin System

Hultdin System AB är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Hultdins grundades 1928 – i dag används Hultdins-produkter som Supergrip och Supercut över hela världen.

Lufttransferpump

Med Hultdins luftdrivna Transferpump kan du bekymmerslöst göra annat under tiden du fyller din Kedjefettpump eller annan smörjutrustning. Koppla in, slå på och gå därifrån – när du kommer tillbaka är systemet fyllt och Transferpumpen har automatiskt slagit ifrån.

Livet från den enkla sidan

Har du tillgång till tryckluft vid fettpåfyllning kommer Hultdins luftdrivna Transferpump förenkla livet markant. Du slipper själv pumpa över fett från hinken till maskinen utan kopplar bara in, slår på och väntar. Transferpumpen kommer att slå av sig själv när Kedjefettpumpens fettbehållare är full. Har du en slangvinda med tillräckligt grov slang behöver du överhuvudtaget inte flytta Transferpumpen, dra bara ut slangen till maskinen och koppla in.

Både fort och säkert

Hultdins luftdrivna Transferpump arbetar till skillnad från andra luftdrivna fettpumpar med hög volym och lågt tryck. Den förflyttar alltså mycket fett snabbt. I och med den automatiska avstängningen riskerar den heller inte skada Kedjefettpumpen med ett för högt tryck när behållaren är full. Efter ca en och en halv minut är den tomma Kedjefettpumpen full.

Tekniska specifikationer
Lufttransferpump

Produktegenskaper
Kraftig tryckluftsdriven pump med automatisk avstängning
Pumplockstätning med dubbla o-ringar, kolvring i mässing
Optimerad tömningsfunktion minimerar bottenrester
Avlastningsventil för att underlätta demontering av snabbkoppling när fyllning är klar
Helt slutet system med återföring av fett från avlastningsventil till hink
Överdimensionerad slang och 3/4” snabbkoppling reducerar tryckfall vid påfyllning i kall väderlek
Lågt tryckförhållande 1:10 skyddar kedjefettpumpens ingående delar
Flöde 700 cm3 / minut vid 6 bar
Reservdelar finns vid behov
Till dokumentation
Tillbaka upp