Det här är Hultdin System

Hultdin System AB är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Hultdins grundades 1928 – i dag används Hultdins-produkter som Supergrip och Supercut över hela världen.

INNOVATION SEDAN 1928

Sedan 1928 har vi utvecklat produkter för att göra maskinentreprenören produktiv. Vi försöker möta dagens behov och samtidigt förutse morgondagens. Det gör vi bäst genom att finnas i skogen, inte bara i tanken utan även i praktiken.

Om Hultdins

Hultdin System AB ingår sedan februari 2017 i koncernen Lifco AB (www.lifco.se). Vi tillhör de ledande tillverkarna av redskap och inbyggnadskomponenter till skogs- och entreprenadmaskiner. Våra produkter används över hela världen och idag exporterar vi till över 30 länder.

Hultdins har funnits sedan 1928 och vi är fast beslutna att finnas i åtminstone hundra år till. Bästa sättet att uppnå detta tror vi är att göra dig nöjd som kund. Om vi på utsatt tid levererar en bättre produkt än våra konkurrenter och det till ett konkurrenskraftigt pris, ja då känner vi oss trygga. Särskilt om vi till det lägger ett allmänt trevligt bemötande.

Sådan är strategin, utförandet är egentligen bara arbete. Vi gillar arbete.

Huvudkontoret ligger i Malå, i trakterna där Västerbotten möter Lappland. Här har vi även vår tillverkning med en maskinpark av hög internationell klass. Vi har laserskärning, NC-styrd kantpressning och maskinbearbetning samt robotsvetsning och måleri. I Brantford, Kanada, har vi det helägda säljbolaget Hultdins Inc.

Utforska Hultdins i bilder.

Hultdinsgripar i drift:

15 000

Hultdinssågar i drift:

10 000

Exportländer:

35

Snickaren från Aspliden

Hultdin System AB grundades 1928 av Waldemar Hultdin. Han startade sin karriär som snickare i byn Aspliden i Västerbottens inland. Till en början tillverkade Waldemar möbler, men när byns alla familjer var försedda tog han det strategiska beslutet att starta en smedja.

Sagt och gjort, efter en tredagarsutbildning i den närliggande byn Malå sadlade Waldemar om och gav sig in i branschen för hästdoningar. I cirka 20 år tillverkade han vagnar, kälkar och redskap för timmerhantering. Inledningsvis arbetade Waldemar själv, men efter några år slöt de två sönerna Gustav och Ove upp bakom sin far.

1956 fick Hultdins sin första fast anställda, Haldo Hultdin. Företaget hade vid den tiden även börjat utveckla skogsutrustningar för jordbrukstraktorer. Traktorerna försågs med takmonterad kran med grip och halvband monterades för att öka framkomligheten.

Då kranens lyftcylinder var monterad rakt ovanför stolsitsen utgjorde de på den tiden ofrånkomliga oljeläckagen ett litet irritationsmoment för renhåriga förare. Detta åtgärdades emellertid snabbt och smidigt genom att Hultdins med varje kran skickade en liten potta att hänga ovanför huvudet på föraren.

Simson

1963 hade företaget växt till 30 anställda och omsatte 2 miljoner kronor. En stororder från Norrbottens Lantmän på 45 kompletta traktorer utrustade med trekvartsband och kranmontage ställde plötsligt tillväxtfrågan på sin spets, så Hultdins beslutade att flytta till nya lokaler i Malå.

1965 startades projekt Partraktorn tillsammans med den dåvarande lokala återförsäljaren av Nuffield-motorer. Partraktorn var en jord- och skogsbruksmaskin med dubbla motorer som oberoende av varandra drev banden på var sin sida av maskinen. Styrde gjorde man med varvtalen och manövreringsförmågan i terräng var oöverträffad. Projektet artade sig till en formidabel succé och ett fyrtiotal maskiner byggdes.

Partraktor-beskuren

Plötsligt slocknade emellertid hoppets ljus i den lappländska skogen. Partraktorns tid var all då den inte godkändes av Vägverket för trafik på väg. Någon minutiös tjänsteman på myndigheten hade hakat upp sig på detaljen att styrförmågan avtog med hastigheten, och Partraktorn gick i graven.

Efter 1970 växte företaget som legoleverantör inom verkstadsindustrin. Hultdins tillverkade allt från gruvvagnar till målningsrobotar, men från tid till annan tog man även fram någon egen produkt. Skoterpulkan Diligensen är ett exempel på en sådan.

SnowDiligens

Under mitten av 70-talet hade Hultdins uppemot hundra anställda i Malå. I början på 1980-talet definierades sedan den strategi som lett fram till dagens Hultdins. Fokus skulle ligga på egna produkter, och dessa skulle sitta i spetsen på en kran.

 

Utforska Hultdins i bilder.